CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


regulamin wynajmu pomieszczeń

Usługi > wynajem pomieszczeń

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ
W
CENTRUM INICJATYW ARTYSTYCZNYCH1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem wynajmu pomieszczeń w Centrum Inicjatyw Artystycznych jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu.

2. Wynajem pomieszczeń odbywa się na podstawie korespondencji e-mailowej, w której określone są szczegółowe warunki udostępnienia sal ( termin wynajmu, kwota wynajmu, sposób rozliczenia)
Po otrzymania potwierdzenia warunków wynajmu zostanie wysłany na adres e-mailowy wynajmującego rachunek proforma z określonym terminem dokonania płatności za pomieszczenia Centrum.

3. Warunkiem dokonania rezerwacji wybranej sali jest (po otrzymaniu od Zarządu CIA e-maila z potwierdzeniem terminu i kwotą) wpłata kaucji = 30% wartości wynajmu najpóźniej 7 dni przed terminem rezerwacji na konto : 46 1460 1181 2019 9947 6764 0001 Getin Noble Bank S.A.
Kaucja ta jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z wynajmu, a zostaje wliczona w rzeczywistą kwotę wynajmu w przypadku realizacji usługi.
Rezerwacja nie potwierdzona kaucją zostanie anulowana.

4. W przypadku organizowania przez wynajmującego pomieszczenia imprez masowych ( spektakli, wystaw, publicznych prezentacji ) do kwoty wynajmu doliczana jest też opłata za obsługę techniczną i administracyjną imprezy. Kwota ta określona zostanie również w korespondencji e-mailowej.


2. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE CENTRUM:

1. Na terenie Centrum Inicjatyw Artystycznych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu ( poza miejscem do tego wyznaczonym) oraz spożywania alkoholu (z wyjątkiem imprez zamkniętych, ale tylko za zgodą Zarządu Centrum).
W wydarzeniach realizowanych na terenie Centrum nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na sale można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Centrum Inicjatyw Artystycznych bez upoważnienia jest zabronione.

3.O opuszczenie pomieszczeń Centrum Inicjatyw Artystycznych mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu,ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażenia obiektu, w którym odbywają się wydarzenia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych osób na terenie Centrum Inicjatyw Artystycznych.

4. Wynajmujący pomieszczenia proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Centrum Inicjatyw Artystycznych i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.

5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są realizowane wydarzenia Centrum Inicjatyw Artystycznych nie ponosi odpowiedzialności.

6. Centrum Inicjatyw Artystycznych zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć, warsztatów, prezentacji, spektakli, wystaw, turniejów, pokazów, koncertów, itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik tychże wyraża zgodę.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Zarząd Centrum Inicjatyw Artystycznych.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:

  • cennik
  • regulamin wynajmu pomieszczeń

Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego