CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


kadra

Projekty > W poszukiwaniu europejskiej tożsamości 2013 > opis projektu

ANNA KRÓLICA – osoba prowadząca wykłady o tańcu w projekcie, krytyczka, historyczka i teoretyczka tańca, kuratorka. Ukończyła teatrologię oraz rusycystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie przygotowuje doktorat na temat pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch.
Prezeska Fundacji PERFORMA, współzałożycielka i redaktorka portalu nowytaniec.pl w latach 2006-2010 – opiniotwórczego serwisu o tańcu współczesnym funkcjonującego od 2006 roku. Była członkinią Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2008. Od 2011 roku jest przewodnicząca Rady Programowej ds. Tańca Instytutu Muzyki i Tańca. Sprawowała także funkcję koordynatorki ds. merytorycznych I Kongresu Tańca w 2011 roku. W roku 2012 ponownie jest w jurorskim gronie Polskiej Platformy Tańca.
Prowadzi autorskie zajęcia o tańcu teatralnym na Uniwersytecie Jagiellońskim – wcześniej w Katedrze Teatru i Katedrze Dramatu, obecnie w Instytucie Kultury.


MARZENA CICHOSZ osoba prowadząca wykłady na temat Unii Europejskiej w projekcie, stopnie naukowe: 2001 - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 1994 - magister politologii.. Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Miliczu.
Specjalność naukowa: Marketing polityczny; systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej
Zainteresowania badawcze: Systemy posttransformacyjne; bariery dostępu do rynku politycznego; kreowanie wizerunku liderów i partii politycznych; strategie marketingowe.
Najważniejsze publikacje w ciągu ostatnich 10 lat:
Monografie, podręczniki, opracowania encyklopedyczne: Cichosz M., Herbut R., Sroka J., Wójta - Kempa M., Oblicza wyborcy, Wyd. Profil, Wrocław 2001, Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003, Alberski R., Antoszewski A., Cichosz M., Ferens A., Lisicka H., Skrzypiński D., Solarz R., Wybory samorządowe do rad gmin w 2002 r. w województwie dolnośląskim, Wyd. Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław 2003; Cichosz M., Sroka J., Zamorska K., red., Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, PAN KNP, Warszawa 2004; Cichosz M. Zamorska K., red., Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy, Wyd. Profil, Wrocław 2006; Bradová E., Cichosz M., Matusková A., Šaradín P., Šůstková M., Negativní kampane a politická reklama ve volbách, Periplum, Ołomuniec 2008; Alberski R., Cichosz M., Tomczak Ł., red., Wybory do sejmików województw w 2006 roku, Wyd. Marina, Wrocław 2010.


ANNA MORAWIECKA
wieloletnia dziennikarka Radia Wrocław, Szefowa redakcji programów informacyjnych PRW; współpracownica „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Czeskiego Dziennika”; sekretarz redakcji tygodnika „Archiwa Stanu Wojennego”, wydawca i redaktor dwutygodnika „KGHM Wiadomości”, oraz redaktor naczelny magazynu "Ludzka Sprawa". dyrektor Wrocławskich Targów Książek: WPDK, Dobre Strony.


HANNA ZAWADZKA - WOŹNIAK artysta plastyk, studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ze specjalizacją: Reklama i Wystawiennictwo dyplom pod kierunkiem Leszka Wajdy, współpracowała z teatrem Arka we Wrocławiu, z młodzieżą niepełnosprawną (warsztaty plastyczne, arteterapia), pracuje w Ośrodku Postaw Artystycznych we Wroclawiu

JOANNA POTKOWSKA : koordynatorka tanecznych i społecznych, członek zarządu Centrum Inicjatyw Artystycznych,


ADAM KAMIŃSKI : kurator projektu Wrocław Tańczący , kurator Mandala Performance Festival, instruktor teatralny, prezes Stowarzyszenia JEST CZŁOWIEK, animator kultury, koordynator licznych projektów z zakresu sztuki performance i tańca współczesnego min:,,Młodzieżowa Akademia Kulturalno – Społeczna”, ,,Sztuka w akcji" , ,, Wibracje Taneczne", ,, Atuty sztuki" ,, Sztuka Aktywności". Organizator warsztatów tanecznych z udziałem polskich i zagranicznych choreografów i tancerzy ( min: Leszek Bzdyl, Katarzyna Chmielewska, Joanna Czajkowska, Su-En, Slava Inozemcev, Dominka Knapik, Ryuzo Fukuhara). Absolwent studiów podyplomowych ,, Administracja i przedsiębiorczość w kulturze” w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych we Wrocławiu.Członek Jury Polskiej Platformy Tańca w 2008 roku. Od 1997r prowadzi zespół teatralny oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, dramy min: w SOS-W nr 10 i w Teatrze Arka we Wrocławiu, w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. Uczestnik licznych warsztatów tanecznych, choreoterapeutycznych, terapii przez ruch prowadzonych min przez: Joan Laage, Emily Daughtridge, Sylwię Hanff, Ryuzo Fukuharę, Martinę Stirn. Współorganizator pokazów performance we wrocławskich galeriach sztuki ( Galeria Miejska,Galeria Entropia), klubach artystycznych ( Klub Firlej) i w miejscach publicznych. Autor tekstów o tańcu i sztuce akcji min: w pismie artystycznym ,,Format”.Kurator programu performatywnego na festiwalu ,,Poznań Poetów” w 2009 roku. Członek Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca. Kurator programu tanecznego Interdyscyplinary Fringe Festival


EWA STAROŃ – osoba prowadząca warsztaty taneczne w projekcie ,,Korowody", prezes zarządu Centrum Inicjatyw Artystycznych, pedagog tańca, choreograf, reżyser, posiada kwalifikacje animatora kultury o specjalizacji taniec współczesny. Jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, tancerzy, dzieci i młodzieży. W 2000 roku założyła teatr tańca Niezależna Manufaktura Taneczna. Zapoczątkowała cykl imprez promujących taniec współczesny we Wrocławiu pt. ,,Instalacje Taneczne”. Autorka i koordynatorka projektów tanecznych i społecznych.

szczegółowe informacje na blogu projektowym

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego