CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


idea

Projekty > W poszukiwaniu europejskiej tożsamości 2013 > opis projektu

Zadanie składa się z czterech tworzących spójną całość grup działań:

1. Przeprowadzenie wykładów i prezentacji multimedialnych dotyczących m.in. aktualnych wyzwań związanych z procesem integracji europejskiej i członkostwem Polski w UE, praw człowieka i obywatela Unii, ale także związanych z kulturą i sztuką europejską. Tematy wykładów:
a. "Ja jako młody Europejczyk - co może nam dać Unia Europejska, a co sami do niej wnosimy?"
b . "Ojcowie założyciele Europy"
c. "Dziedzictwo kulturowe krajów członkowskich Unii Europejskiej"
d. Instytucje Unii Europejskiej"

2. Zorganizowanie warsztatów dziennikarskich. Relacje z wykładów, zdjęcia, ciekawostki z warsztatów tanecznych a także przemyślenia uczestników będą zamieszczane w Magazynie Ludzka Sprawa.

3. Zorganizowanie warsztatów tanecznych KOROWODY- program 12 tańców europejskich. W ramach kilkumiesięcznych działań warsztatowych stworzymy spektakl o otwartej strukturze, będący kolażem różnych scen, opowiadający o konkretnych miejscach w Europie, koncentrując się na ich kulturze, nastroju, ludziach. Historia powstawania tańców europejskich stanie się celem naszych twórczych poszukiwań. Spektakl pokaże w jaki sposób taniec potrafi integrować ludzi, pokaże rożne miejsca w Europie i charakterystyczne dla nich układy taneczne i choreografię.

4. Zorganizowanie cyklu wykładów na temat tańca współczesnego i tańców narodowych w Europie.


Podstawową potrzebą i celem realizowania projektu jest -
promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży;
- rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi,
- podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży;
- zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.
- pogłębieniu świadomości młodych ludzi na temat ich statusu jako obywateli UE, ich praw oraz znaczenia tych praw w ich życiu codziennym.


KRYTERIA HORYZONTALNE PO FIO :

Innowacyjność
– współtworzenie przez młodzież z problemami i zagrożoną wykluczeniem społecznym pisma obecnego na wolnym rynku, obecność beneficjentów na ważnych wydarzeniach (festiwalach, wernisażach, spektaklach). Udział młodzieży w wykładach przybliżających Wspólnotę Europejską, wraz z zachęceniem młodych ludzi do czynnego współtworzenia i funkcjonowania w UE. Celem projektu jest pokazanie m.in, że wszyscy jesteśmy obywatelami UE i mamy wpływ na jej funkcjonowanie. Projekt jest szansą na współtworzenie przestrzeni przyjaznej dla lepszego społecznego zrozumienia problemów młodzieży zagrożonej wykluczeniem, dając im jednocześnie szansę na podjęcie i rozwój efektywniejszego dialogu ze społeczeństwem. Uczestnicy projektu stworzą własną wyjątkową dokumentację tych działań.
Zastosowane metody, techniki i przestrzeń pracy (warsztaty, wykłady realizacja tanecznego spektaklu) stanowią innowacyjną formę działań proponowaną w aktywizacji młodziezy zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Partnerstwo – współpraca z ważnymi instytucjami społecznymi i kulturalnymi regionu wymienionymi w opisie, na zasadach partnerskich,

Zrównoważony rozwój - zniesienie ograniczeń i stereotypów dotyczących młodych ludzi z problemami , wprowadzenie ich i pokazanie możliwości funkcjonowania w przestrzeni społecznej, pokazanie możliwości jakie niesie ze sobą przynależność do Unijnej, Europejskiej Wspólnoty.

Zasada równych szans - zapewnienie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym dostępu do kultury i sztuki, zarówno w charakterze odbiorcy jak i aktywnego uczestnika wydarzeń społeczno-kulturalnych.Pokazanie możliwości jakie niesie z sobą przynależność do Unijnej Wspólnoty.


Kwestie horyzontalne - beneficjenci naszego projektu mają zasadniczy wpływ na jakość programu, od początku projektu młodzież uczestniczyć będzie w projektowaniu warsztatów, wyborze osób które zamierzają spotkać oraz instytucji, które chciałyby odwiedzić, podejmują samodzielne decyzje odnośnie materiałów zamieszczanych w magazynie ,,Ludzka Sprawa”. Będą współtworzyć spektakl taneczny KOROWODY oraz samodzielnie podejmować decyzje na każdym etapie realizacji zadania. Cały projekt opiera się na zasadzie empowerment, stworzenia warunków do wzmocnienia uczestników projektu i ich pełnego udziału w życiu społecznym.

szczegółowe informacje na blogu projektowym

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego