CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


2012

Projekty > Mandala Performance Festival

VIII MANDALA PERFORMANCE FESTIWAL :
12.04-16.04.2012, pokazy

- Sopocki Teatr Tańca / Polska ,,Dali”
- Sylwia Hanff / Polska Solo butoh ,,ARYA”
- Desiderio Däxuni / Meksyk ,,Nostalgia de la luna”
- COLLETTIVO CINETICO / Włochy '' XD scritture retiniche sull’oscenita dei denti / XD retinal writings about
the obscenity of teeth''
- Pink Mama Theatre / Polska-Szwajcaria,,Escort”
- Good Girl Killer / Polska ,,Have a Nice Hell”
- PWST w Krakowie / wydział teatru tańca Bytomiu / Polska ,,Jezioro Łabędzie”
- Pink Mama Theatre / Polska- Szwajcaria ,,Afterparty”
- Anna Piotrowska / Polska ,,Close to gate No. 5 (or landscape clitoris)”
- Anna Nowicka i Weronika Pelczyńska / Polska '' Fire is raging in your hair (Pożar szalejący w Twoich

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Celem VIII edycji wydarzenia Mandala Performance Festival była promocja, wspieranie i prezentacja
najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim oraz światowym tańcu współczesnym i performance. Istotnym
zamierzeniem projektu było zacieśnianie współpracy pomiędzy choreografami polskimi i zagranicznymi, wymiana
doświadczeń na temat warunków sprzyjających realizacji ciekawych inicjatyw kulturalnych. Prezentacje autorskich
form pracy artystycznej w znacznym stopniu ułatwiły to zadanie. Ideą projektu była prezentacja szczególnie tych
zjawisk w sztuce i tych artystów, którzy podjęli ryzyko i wypracowali swój własny, oryginalny język wypowiedzi.
Projekt był ukierunkowany na działania związane z podnoszeniem powszechnej świadomości społeczeństwa i
stworzeniem marki „tańca jako sztuki”. Wskazywanie na taniec jako element skutecznej promocji danego miasta i
regionu. Wyrazisty i wieloaspektowy program prezentacji zespołów i indywidualnych artystów, skierowany do
szerokiego grona odbiorców. Taniec został ukazany w interdyscyplinarnym kontekście. W spektaklach ruch łączony
był z poezją, tekstem dramatycznym / spektakle grupy Pink Mama Theatre/, wizualizacjami / solo Anny Piotrowskiej
i Sylwii Hanff/, wysmakowaną scenografią / spektakl ,,Dali"/, muzyką graną na żywo / solo Weroniki Pelczyńskiej z
udziałem muzyka Klausa Janka/. Widz miał możliwość zwrócić uwagę na wielowymiarowość sztuki tańca. Przez
wprowadzanie nowoczesnych mediów, elementów muzyki, poezji, poszerzona została przestrzeń artystycznych
poszukiwań. Formuła umożliwiła zbliżenie sztuki do rzeczywistości, wspomogła pozytywne zmiany społeczne na
poziomie społeczności lokalnej, o czym świadczy bardzo wysoka frekwencja na większości festiwalowych
propozycji. Taniec stawia na bezpośrednie doświadczenie w zakresie ciała, przestrzeni i czasu. Doświadczenie
rozciąga się zarówno na artystów, jak i widzów. W coraz większym stopniu taniec przyczynia się do
rozprzestrzeniania idei, kreuje odbiorcę rozpoznającego specyficzne kody ruchu i podążającego za myśleniem
twórcy. Celem programu tegorocznej edycji było wspieranie sztuki tańca rozumianej jako forma, projekt,
propozycja. W taki sposób pielęgnuje się klimat twórczego myślenia i rozwoju. Pokazy, spotkania z artystami
poszerzyły horyzonty myślowe dotyczące tego, czym może być taniec. Przedstawienia, które zaprezentowaliśmy w
trakcie trwania programu zapraszały do współudziału w podejmowaniu różnorodnych, ale istotnie współczesnych
tematów. Ruch, taniec, cielesność były elementami składowymi spektakli. Fakt, że jest to ósma edycja festiwalu
pozwala na sformułowanie kilku tez: nasz widz jest człowiekiem myślącym, wrażliwym, będącym w permanentnym
dialogu z innymi. To ktoś kto ma wysokie wymagania, jest zaangażowany społecznie i otwarty na eksperymenty.
Festiwal Mandala upowszechnia niekonwencjonalne metody artystycznej aktywności, choćby poprzez wskazywanie
przykładów łączenia tańca ze sztuką performance, dzięki temu stwarza innowacyjną platformę do poszerzenia
twórczej penetracji. Uważamy, że wszystkie zakładane cele i rezultaty zostały spełnione

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego